For at barnet skal bli best mulig ivaretatt er det viktig at barnevernet og politiet har gode rutiner for samhandling.

Etabler arenaer for diskusjon og samhandling
Lokale samhandlingsavtaler
Har barnevernstjenesten og politiet plikt til å samhandle?
Når politiet og barnevernstjenesten har motstridende interesser
Hva kan samhandling innebære?