Når politiet etterforsker vold og seksuelle overgrep mot barn, foretar de tilrettelagte avhør av barnet på barnehuset.

Tilrettelagte avhør gjennomføres normalt ved Statens barnehus​, som er en del av politiet. For at et tilrettelagt avhør skal kunne gjennomføres må barnevernstjenesten ha varslet om en sak, og politiet ha anmeldt forholdet og startet etterforskning.

Det er politijuristen som beslutter om og når barnet skal avhøres ved et tilrettelagt avhør.

Frister
Forberedelser før avhør på barnehuset
Gjennomføring av tilrettelagt avhør (avhør på barnehuset)
Hva skjer i etterkant av avhøret på barnehuset?
Oppfølging fra barnehuset
Supplerende avhør