Når barnevernet og politiet samhandler i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn er det en forutsetning at de forstår hvordan den andre etaten jobber.

Det enkelte politidistrikt har ansvar for å drive etterretning, forebygging og etterforskning av vold og seksuelle overgrep i sitt geografiske område.

Politiets saksgang
Prinsipper for politiets tjenesteutøvelse