Autismespekterforstyrrelser
Synshemming
Hørselshemming
Utviklingshemming
ADHD
Tourettes syndrom (TS)
Celebral parese (CP)
Fremadskridende hjernesykdommer
Sjeldne funksjonshemminger
Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME)
Sist faglig oppdatert 26. februar 2020