Hvor barnet bor på institusjon, bør iverksettelsen av sikkerhetstiltak alltid veies opp mot barnets rettigheter ifølge rettighetsforskriften.