I samtalene med barnet om sikkerhet, bør barnevernstjenesten og politiet ta opp risikoen for psykisk press og trusler fra familie og familiens nettverk gjennom SMS, telefonsamtaler og internett. Det må vurderes hvordan barnet kan bruke disse mediene med minst mulig risiko.

Dersom det er fare for at personer som kan være en trussel for barnet tar kontakt, bør barnet få nytt SIM-kort, hemmelig telefonnummer og ny e-postadresse. Det er viktig at barnet forstår risikoen knyttet til internett. Barnet bør advares mot å røpe eventuelt nytt navn og adresse til familie og gamle bekjente, gjennom for eksempel Facebook, Twitter eller andre nettsteder.

Dersom Facebook-profilen eller andre profiler har bilder av barnet, kan det være problematisk at dette knyttes til nytt navn. Det er viktig at funksjoner for stedssporing (GPS) i ulike apper som Snapchat og ansiktsgjenkjenningsfunksjoner skrus av, hvis barnet skal plasseres på hemmelig adresse. Barnevernstjenesten kan også sammen med barnet bli enige om at post fra familie kontrolleres, for slik å unngå at barnet mottar trusler og utsettes for psykisk press.

Gaver kan være sporet, det gjelder særlig digitale produkter, men også leker. Alle sikkerhetstiltak bør skje i tett samarbeid mellom politi og barnevernstjenesten. Samtale om sikkerhet bør være et løpende tema og inngå i den miljøterapeutiske oppfølgingen av barnet.