Barn under 18 år bør ikke pågripes eller kreves varetektsfengslet hvis det ikke er særlig nødvendig .

6.1. Slik foregår en straffesak
6.2. Oppfølging mens straffesaken blir behandlet
6.3. Møteplikt i fengslingsmøter
Sist faglig oppdatert 26. november 2020