Å forlate krisesenteret kan oppleves som en stor og skremmende overgang for barnet, og kan forårsake mange bekymringer på forhånd. Gode forberedelser kan ha bidra til å gjøre situasjonen enklere å håndtere.

Start forberedelsen tidlig i oppholdet
Kartlegg hva barnet ønsker og trenger etter oppholdet

 

Avklar hvem som skal koordinere oppfølging etter oppholdet
Hva bekymrer barnet seg for?
Involver barnet i hvor familien skal bo
Trygg barnet gjennom god informasjon
Oppdater barnets sikkerhetsplan
Gi barnet strategier for vanskelige situasjoner
Sist faglig oppdatert 22. oktober 2019