Institusjonen bør ha rutiner som sikrer at alle ungdommer på institusjonen får informasjon om og forstår sine rettigheter.

Rutiner bidrar til at du som ansatt vet hvordan du skal sikre at den enkelte ungdom får tilstrekkelig og tilpasset informasjon om:

Det er et lederansvar å sørge for at institusjonen har rutiner som sikrer at alle ungdommer på institusjonen får informasjon om og forstår sine rettigheter.

Hvorfor er det viktig å gi ungdommene informasjon om rettigheter
Ha jevnlig dialog med ungdommene
Slik kan du utarbeide rutinene
Informasjonsverktøy