Det er viktig at du som ansatt har evnen til- og tar ansvar for å skape en god relasjon til ungdommene på institusjonen.

Et kjennetegn ved en god relasjon er at du og den enkelte ungdom anerkjenner, respekterer og aksepterer hverandre. Ungdom er ulike og har ulike behov for oppfølging og ivaretagelse. Ansatte må derfor være nysgjerrige og være oppmerksomme på barnas individuelle behov. Behovene kan være farget av mange ulike faktorer som for eksempel etnisk bakgrunn, usikker seksuell orientering eller kjønnsidentitet, fysiske eller psykiske utfordringer.

Hvorfor er det viktig med gode relasjoner?
Slik kan du bygge gode relasjoner