Gjennomgå husordensregler jevnlig med både barn og ansatte og vurder behov for justeringer.

Gi ungdommene informasjon om hvordan vi vil ha det på institusjonen for å sikre at de kjenner til hvilke felles regler som gjelder. Det er viktig at ungdommene får mulighet til å påvirke reglene. Dette vil kunne bidra til eierskap til innholdet og på den måten redusere uønskede hendelser.

Hvorfor ha en gjennomgang av husordensregler
Aktuelle temaer i gjennomgang av husordensreglene
Rettslig grunnlag