Gjennomfør risikovurderinger av fysisk miljø, bemanning og andre forhold som kan øke risikoen for konfliktfylte situasjoner

Gjennomfør risikovurderinger av fysisk miljø, bemanning og andre forhold som kan øke risikoen for konfliktfylte situasjoner. Å gjennomføre risikovurderinger er en del av institusjonens ansvar for å ha internkontroll. Institusjoner skal både etter arbeidsmiljøloven og barnevernloven ha internkontroll for å sikre at oppgaver blir utført i samsvar med krav (fastsatt i lov og forskrifter).

Det er institusjonens leder som har ansvaret for å etablere og følge opp institusjonens internkontroll. God internkontroll forutsetter at de ansatte bidrar aktivt i dette arbeidet. Verneombud og lokalt arbeidsmiljøutvalg er en sentral arena for institusjonens systematiske HMS arbeid.

Hvorfor gjennomføre risikovurderinger som en del av institusjonens internkontroll
Omstendigheter som kan øke risiko
Forhold i det fysiske miljøet som kan påvirke risiko
Forhold ved bemanningen som kan påvirke risiko
Elektronisk system for registrering og saksbehandling av uønskede hendelser