God dokumentasjon er avgjørende for å ivareta de berørtes rettigheter, sikre etterprøvbarhet, opplyse saken og eventuelt bistå politiet.

Beskriv ansvar og retningslinjer for informasjon
Taushetsplikt
Ha en beredskapsplan for mediehåndtering
Beskriv ansvar og retningslinjer for informasjon
Gjør planen kjent