Lytt til den ansattes forklaring
Informer om mulige konsekvenser
Opplys om at ledelse blir informert
Vurder suspensjon eller omplassering
Har den ansatte behov for støttetiltak?