Varsling i det offentlige rom kan grovt deles inn i 3 hovedkategorier:

 

Begrepsavklaring
Tilrettelegge for hørselshemmede
Hva kjennetegner et godt lyttemiljø?
Byggteknisk forskrift (TEK10) om brannalarmanlegg
Hva kjennetegner driftssikre systemer
Sist faglig oppdatert 20. april 2021