Det foregår mye viktig og godt arbeid med hjelpetiltak i barnevernstjenestene i Norge. Samtidig har forskning og tilsyn over tid vist at det kan være svak sammenheng mellom de utfordringer som bekymringsmeldinger peker på og/eller som undersøkelser har avdekket, og de konkrete tiltakene som tilbys det enkelte barn, ungdom eller familie. Noen barnevernstjenester har et stort og mangfoldig tilbud av ulike tiltak, mens andre har færre alternativer å velge mellom. Det er stor variasjon i hvordan tiltak velges, følges opp og evalueres.

Grunnmodell for hjelpetiltak er et utviklingsarbeid med mål om å lage en modell for hvordan barnevernstjenester kan arbeide systematisk med hjelpetiltak for barn, ungdom og familier. Modellen skal være grunnleggende, og ikke erstatte kunnskapsbaserte tiltak barnevernstjenester allerede tilbyr, men heller bidra med helhetlig systematikk og struktur for arbeidet. Grunnmodellen handler dermed mye om prosess – hva skal til for å få til et godt hjelpetiltaksarbeid? Samtidig vil den også inneholde noen nyutviklede enkelttiltak, spesialdesignet for tema vi fra forskning og praksis vet at barn, ungdom og familier i kontakt med barnevernstjenesten ofte trenger hjelp og støtte med.