Bufdir er i gang med å utvikle et nytt opplæringsprogram for fosterhjem. Bufdir vil i løpet av 2021 ha utviklet opplæringsmateriale til den første delen av opplæringsprogrammet. Målet er at opplæringen kan tas i bruk innen utgangen av 2022. Det vil bli gitt informasjon om utviklingen og når de ulike modulene kan tas i bruk på denne nettsiden.  

Opplæringsprogrammet har et «hybrid format». Den grunnleggende opplæringen vil veksle mellom fysiske gruppesamlinger og e-læringsmoduler. Opplæringen vil være felles for alle familier som ønsker å bli fosterhjem.    

Noe av opplæringen kan familien gjøre hjemme, mens deler av opplæringen vil skje i grupper med andre familier. Opplæringen kan tilpasses alle typer fosterhjem. Programmet kan tilpasses den enkelte fosterfamilie og oppdraget deres. Programmets moduler kan også være til faglig støtte for kommunene i deres oppfølging og veiledning av fosterhjemmet. Det nye opplæringsprogrammet vil inneholde digitalt materiell fosterhjemmet kan benytte til forberedelse for det konkrete fosterhjemsoppdraget. 

Tema i del 1 av opplæringsprogrammet
Tema i del 2 av opplæringsprogrammet
Tema i del 3 av opplæringsprogrammet