Begrepet «oppfølging» vil i fosterhjemsforskriften § 7 (ved iverksettelsen 1.1.2022) presiseres til å omfatte alle former for oppfølging, veiledning og støtte under hele fosterhjemsforløpet. Det følger av samme bestemmelse at oppfølgingen skal være helhetlig og tilpasset til hver enkelt fosterfamilie og hvert enkelt barn. Denne innretningen er ment å gi kommunen både et grunnlag for å vurdere den enkelte fosterfamilie og barns behov, samt å tydeliggjøre kommunens plikt til å yte tilpasset støtte.   

3.4.1 Kommunens ansvar
3.4.2 Bufetats tilbud om generell veiledning avvikles