Bufdir har utarbeidet faglige anbefalinger for innhold og gjennomføring av opplæring. 

Bufdirs faglige anbefalinger for innhold i opplæring av fosterhjem skal benyttes i all opplæring for fosterhjem. Den faglige anbefalingen retter seg mot alle som gir opplæring til fosterfamilier uavhengig hvor i systemet man jobber: 

Nærmere om faglig anbefaling for opplæring av fosterforeldre