Familieråd er en anerkjent modell, som også er egnet i arbeidet med å finne fosterhjem i barnets familie og nære nettverk. Familieråd er en god og utprøvd metode for å sikre medvirkning og involvering av barnet og foreldrene, familie og nettverk, i arbeidet med å finne et egnet fosterhjem.  

Familieråd kan også brukes på senere stadier av fosterhjemsforløpet, for eksempel for å finne gode løsninger for samvær, eller dersom det oppstår kriser og vansker i fosterhjemmet, og fare for brudd.  

Det er utarbeidet en digital håndbok for kommunalt barnevern, hvor det gis praktiske råd og tips til hvordan man kan planlegge, gjennomføre og implementere familieråd, også i fosterhjemsarbeid.

2.4.1 Opplæring og implementeringsstøtte