Dersom kommunene ber om støtte, kan Bufetat bistå med å: