Anbefaling 3: Opplæring, veiledning og valg av støttetiltak bør ta utgangspunkt i kunnskapsbaserte modeller og verktøy utviklet for fosterhjemsplasseringer i slekt og nettverk

Spesielle utfordringer for barn og fosterforeldre
Mangelfull opplæring og veiledning
Statens ansvar
Barneverntjenestens ansvar for råd og veiledning
Begrunnelser fra jus og styringsdokumenter
Forskning og kunnskapsgrunnlag