Disse anbefalingene skal

Hva er slektsplasseringer?

Slektsplasseringer omfatter:

Fosterhjemsplasseringer hos familiemedlemmer: besteforeldre, tanter, eldre søsken og andre som er i slekt med fosterbarnet.

Nære nettverk: lærere, personer barnet kjenner fra fritidsaktiviteter og nærmiljø eller fra familiens omgangskrets.

Forskjeller på slekt og nettverksplasseringer

Enkelte utfordringer som gjelder plasseringer i barnas slekt ikke er gyldige for nettverksplasseringer. Plasseringer i barnas nettverk har mer til felles med ordinære fosterhjemsplasseringer, bortsett fra at tiltaket i mange tilfeller, slik som med slektsplasseringer, iverksettes som hasteløsning og med tilsvarende dårlig tid til forberedelse, opplæring og avtaler om premisser for plasseringen, for eksempel knyttet til varighet.

Ressurser