Fosterforeldrene skal ha kjennskap til relevant regelverk om rettigheter for barn som bor i fosterhjem, fosterforeldres rettigheter og plikter og saksbehandlingen i barnevernstjenesten.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterforeldrene ha
 

Kjennskap til relevant lovverk, forskrifter, avtaler og andre retningslinjer
Kjennskap til barnets rettigheter
Kjennskap til roller og rettigheter rundt barnet
Kjennskap til fosterhjemsavtalen - egne rettigheter og plikter