Fosterforeldrene har kunnskap om og ferdigheter til å tilrettelegge for at barnet føler seg trygg.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterhjemmet ha

Trygghet - først, sist og alltid
Utrygg, hvor andre er trygge