Gode fosterhjem er vårt samfunns viktigste ressurs for å hjelpe de barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo hjemme. For å kunne støtte familiene som overtar omsorgen, har alle samfunnets hjelpeinstanser og etater et felles ansvar. Hovedansvaret ligger imidlertid hos barnevernet i stat og kommune.

Anbefalingen er til deg som tar på deg oppgaven med å gjennomføre opplæringen
God fosterhjemsopplæring
Hva bør fosterforeldrene kunne?
De viktige stemmene
Kunnskapsgrunnlag