Mål for fase 3

En endelig tiltaksplan utarbeidet i samarbeid med aktuelle aktører og tjenester.

Kort om fasen

En tiltaksplan mot fattigdom i barnefamilier kan organiseres på flere ulike måter, men det er likevel noen sentrale kategorier som bør dekkes: periode, økonomi og ansvar. 

Flere måter å organisere en tiltaksplan på
Sjekkliste