ommunene har valgt å organisere sine tjenester på mange ulike måter. Noen kommuner har for eksempel en egen skole- og en egen helsetjeneste, mens andre har samlet tjenestene for barn og unge i en oppvekstavdeling. Uavhengig av hvordan kommuner er organisert, er det noen tjenester som er spesielt viktige i arbeidet med barn som lever i fattigdom.

Under finner dere informasjon om hvordan noen utvalgte tjenester kan arbeide med fattigdom blant barn, unge og deres familier, og hvordan tjenestene kan samarbeide med hverandre.

For informasjon om boligtjenester og boligsosialt arbeid, gå til veiviseren.no. Dette er en digital verktøykasse utviklet for kommunene med informasjon om blant annet helhetlig boligpolitisk planlegging, arbeidsprosesser og tverrfaglig samarbeid. Veiviseren har sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra kommuner.

NAV
Helsetjenester
Barnehage
Skole
Barnevern