Frivillighetspolitikk og et ønske om samarbeid med frivillig sektor må omsettes i praksis. Ulike former for møteplasser må etableres.
Eksempler på slike møteplasser kan være åpne kveldskonferanser, dialogkonferanser, fagkonferanser og «markedsplasser», arrangement på frivillighetens dag (5. desember). På disse møteplassene kan frivilligheten få vist seg frem og komme i dialog med kommunen.

Når kommuneledelse viser interesse for frivillig sektor på slike møteplasser, skapes arenaer der både kommune og bredden av frivillighet kan fremme og diskutere behov for samhandling, samtidig som man bygger tillit og blir bedre kjent.

Faste møteplasser for frivilligheten er et av Frivillighet Norges Ti frivillighetspolitiske bud. Der understrekes også viktigheten av å gi kommunalt ansatte opplæring i frivillighetsmangfoldet, slik at man kan invitere flere til å bli med. Frivillige er ofte opptatt med egne jobber på dagtid, så god tilrettelegging innebærer også møtearenaer etter arbeidstid.

Framgangsmåte for etablering av samarbeid med frivillige organisasjoner (eksempel fra Drammen kommune)
Dialogmøter
Inkluderende møteplasser
Felles samhandlingsarenaer