Medvirkning i tiltaksarbeid er viktig for at tjeneste- og fritidstilbud i kommunen skal treffe målgruppen barn og unge som lever i fattigdom.
Det er ulike praksiser for tilrettelegging for barn og unges medvirkning i kommunenes tiltaksarbeid.

Mange kommuner har utviklet prosedyrer for en form for tilbakemelding og evaluering fra deltakerne i tiltakene. Færre kommuner inkluderer deltakerne direkte for at de skal kunne være med på å utforme selve tiltaket. Flere kommuner kan bli bedre til å fokusere på medvirkning i utviklingen av tiltak. Direkte involvering i utvikling og drift av aktiviteter kan gi barn og unge kompetanse og mestringsopplevelser.

Eksempler på medvirkning i ulike typer tiltak