Det finnes flere måter å måle fattigdom på, knyttet til inntekt og andre forhold.

Statistikkverktøy: barnefattigdom.no
Mangel på levekårsgoder som fattigdomsmål
Forbruksbasert fattigdomsmål
Subjektive fattigdomsmål
Kilder