Familieråd kan bidra til å forbedre barnets situasjon, og bedre samhandling i familien og nettverket, også i saker med høy konflikt og vold.

Utprøving av familieråd i voldssaker
Barnas situasjon ble bedre
Barn gruer seg til familieråd