Bufdir er kjent med at det er forskjellig praksis i omsorgssentrene når det gjelder mat tilpasset ulike trosretninger. Enkelte omsorgssentre har valgt ikke å tilby tilpasset mat mens andre gjør det i mer eller mindre grad. Eksempel på tilpasset mat kan være halal slaktet kjøtt for muslimer, ikke storfekjøtt for hinduer eller vegetar for buddhister og noen andre trosretninger.

Vår ref: 2016/52344-6

Arkivkode: 339

Brev sendt til Bufetats regioner med kopi til Helsetilsynet, Landets fylkesmenn,
Likestillings – og diskrimineringsombudet og Barneombudet

Sist faglig oppdatert 03. mai 2016