Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Omsorgssentrene- faglige anbefaling til om mat tilpasset barns trosretning

Bufdir er kjent med at det er forskjellig praksis i omsorgssentrene når det gjelder mat tilpasset ulike trosretninger. Enkelte omsorgssentre har valgt ikke å tilby tilpasset mat mens andre gjør det i mer eller mindre grad. Eksempel på tilpasset mat kan være halal slaktet kjøtt for muslimer, ikke storfekjøtt for hinduer eller vegetar for buddhister og noen andre trosretninger.

Vår ref: 2016/52344-6

Arkivkode: 339

Brev sendt til Bufetats regioner med kopi til Helsetilsynet, Landets fylkesmenn,
Likestillings – og diskrimineringsombudet og Barneombudet

Sist faglig oppdatert 03. mai 2016

Barnekonvensjonen artikkel 20 pkt. 3 – fastslår at når barn er fratatt sitt familiemiljø skal det ved plassering tas tilbørlig hensyn til ønskeligheten av kontinuitet i barnas oppdragelse og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.

Dette betyr at omsorgssentrene skal tilrettelegge for barns kulturelle og religiøse bakgrunn, også når det gjelder mat. I praksis innebærer dette at omsorgssentrene skal, så langt det lar seg gjøre, imøtekomme barns ønsker om mat tilpasset deres trosretning. Dette gjelder mat i hverdagen, ikke bare ved spesielle anledninger eller religiøse høytider.

Det kan være situasjoner hvor det er vanskelig å tilby tilpasset mat, for eksempel dersom det på et omsorgssenter bor barn med ulik trosretninger eller at det ikke er halal slaktet kjøtt tilgjengelig i nærmiljøet.

Omsorgssenteret skal ta hensyn til alle uavhengig av antall barn i den enkelte trosretning. Omsorgssentret må derfor innenfor rammene av den faglige anbefalingen lage tilpasninger utfra barnegruppen og muligheten til for eksempel kjøp av halalkjøtt. Barn som kun spiser halalkjøtt bør ikke alltid få servert fisk eller vegetarmat som alternativ til kjøtt. Det bør legges til rette for at de kan spise kjøtt selv om det blir sjeldnere enn om maten er lett tilgjengelig i nærmiljøet.

Direktoratet viser til Likestillings – og diskrimineringsombudets uttalelse i en sak som omhandler servering av halalkjøtt i et bofelleskap for enslige mindreårige asylsøkere. Ombudet kom til at bofelleskapet diskriminerte på grunn av religion ved ikke å servere halalkjøtt til en muslimsk ungdom. Ombudet la i sin uttalelse vekt på at omsorgssenterets praktisering
av likebehandling for å unngå særbehandling av noen grupper, førte til indirekte forskjellsbehandling for noen grupper.

Se ombudets uttalelse

Fant du det du lette etter?