Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledere for rettigheter og saksgang når en elev har behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.