For at personer med funksjonsnedsettelse skal ha rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet på lik linje med andre, må myndighetene sørge for at det treffes effektive og hensiktsmessige tiltak for at de får tilgang til nødvendige støttetjenester i eget hjem og personlige bistand, jf. CRPD artikkel 19 bokstav b. I helse- og omsorgstjenesteloven brukes betegnelsen «personlig assistanse» om denne typen tjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2). Hjelpemidler regnes også som en støttetjeneste i konvensjonen.

Hvordan sørge for individuell støtte i tråd med CRPD?
Kommunen plikter å tilby personlig assistanse
Utgangspunkt i eget ønske
Ulike former for personlig støtte
Kilder