Artikkel 19: Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet