Barnevernstjenesten er den eneste instansen som kommer i kontakt med alle foreldre som har barn i fosterhjem og institusjon. Det er viktig at barnevernstjenesten informerer foreldre om familievernets tilbud.

Foreldre flest kommer ikke til familievernet
Barnevernet må fortelle om familievernets tilbud
Lag rutiner for informasjon om familievernets tilbud
Hvordan samarbeide om rekruttering til familievernet?
Utfordringer knyttet til rekruttering gjennom barneverntjenesten
Sist faglig oppdatert 15. mars 2018