Dette samhandlingsforløpet starter når det er bestemt hvilket fosterhjem et skal flytte til, og avsluttes når alle tjenester som barnet skal ha, er etablert/reetablert. Samhandlingsforløpet gjelder flytting til ordinære kommunale fosterhjem.

Målet med samhandlingsforløpet er bedre og mer forutsigbar hjelp og støtte til saksbehandlerne i kommunens barnevernstjeneste og at barnet får en god opplevelse av flytteprosessen.

Samhandlingsforløpet skal også være en hjelp for barn som skal flytte i fosterhjem og sikre at barnet kan ha en god oversikt over alt som skjer når det skal flytte i fosterhjem. Samhandlingsforløpet gir også barnets foreldre, øvrige familie og slekt og fosterforeldrene en god oversikt over aktiviteter i forbindelse med en flytting.