Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal følge opp fosterhjemmet. De har ansvaret for at fosterhjemmet får råd og veiledning når barnet flytter inn og så lenge barnet bor der.  

Barnevernstjenesten skal besøke fosterhjemmet
Hvem er involvert i oppfølgingen av fosterhjemmet
Opplæring av fosterhjemmet