Barnevernstjenesten i omsorgskommunen må samarbeide med ny barnehage eller skole for å sikre at barnet får et godt og tilpasset barnehagetilbud/skoletilbud så fort som mulig etter flytting.

Overføring til ny barnehage/skole må planlegges godt
Del informasjon med ny barnehage/skole
Snakk med barnet om overflyttingen
God avslutning er viktig
Lytt alltid til barnets behov og ønsker
Hvem er involvert i planlegging av oppstart i barnehage/skole
Frist for planlegging av oppstart i barnehage/skole