Barn som bor i fosterhjem kan ha behov for bistand fra NAV. Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har i så fall ansvar for å koordinere samarbeidet mellom NAV og barnevernstjenesten. Det er NAV i fosterhjemskommunen som har ansvar for å tilby eventuelle tjenester og bistand.

Hjelpemidler fra NAV
Hvem er involvert i å sørge for barns rett til sosiale tjenester