Barnevernstjenesten bør sikre at barnet får delta på organiserte fritidsaktiviteter. Aktivitetene bør være en del av barnets tiltaksplan. 

Betaling av aktiviteter og utstyr
Hvem bør involvere seg i oppgaven