Når et barn som får spesialundervisning, flytter i fosterhjem utenfor omsorgskommunen skal barnevernstjenesten i omsorgskommunen informere PP-tjenesten i fosterhjemskommunen om at barnet flytter.

Barnevernstjenesten skal sende skriftlig melding til PP-tjenesten i fosterhjemskommunen
PP-tjenesten skal sørge for at barnet får spesialundervisning
Omsorgskommunens ansvar
Fosterhjemskommunens ansvar
Hvem er involvert i å informere PP-tjenesten
Når skal du informere PP-tjenesten