Fosterhjemmet bør informere lokalmiljøet og nettverket sitt om at fosterbarnet skal flytte inn. De skal kun dele nødvendig informasjon. Barnevernstjenesten, barnet og fosterhjemmet bør i forkant av innflytting diskutere hva som skal sies. Barnets mening bør tillegges vekt. 

Hva slags informasjon bør fosterhjemmet dele?
Hvem er involvert i å forberede lokalmiljø og nettverk
Hvem bør fosterhjemmet dele informasjon med?
Frist for å forberede lokalmiljø og nettverk