Når et barn flytter i fosterhjem, skal barnevernstjenesten i omsorgskommunen utarbeide en tiltaksplan og en omsorgsplan for barnet. Planene bør lages før barnet flytter inn.

Tiltaksplan
Foreløpig omsorgsplan
Endelig omsorgsplan
Hvem er involvert i å lage planene
Når skal planene lages