Fastsatt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet den 24. januar 2008 og revidert den 1. april 2010.

Oppfølgingen skal bidra til å sikre at barn og unge som plasseres i statlige barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og behandling. Oppfølgingen skal også bidra til å sikre at barn og unge blir gitt et tilbud som er i samsvar med et kunnskapsbasert barnevern.

Disse retningslinjene gjelder for årlig oppfølging av alle statlige barneverninstitusjoner.

Om årlig kontroll av barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre
Maler og skjema
Sist faglig oppdatert 26. februar 2015