Arbeidsgivere i private virksomheter med over 50 ansatte skal arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom en konkret arbeidsmetode.

I tillegg har arbeidsgiver plikt til å jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. ​

Slik skal dere arbeide for likestilling og ikke-diskriminering

Aktivitetsplikten betyr at arbeidsgivere i private virksomheter med flere enn 50 ansatte har plikt til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen gjennom en fire-stegs arbeidsmetode:​

Arbeidet skal skje i samarbeid med representanter for de ansatte (tillitsvalgte e.l.).

Redegjørelsesplikt betyr at du skal dokumentere og redegjøre for likestillingsarbeidet

Alle private virksomheter med over 50 ansatte (eller over 20 ansatte hvis en av partene på arbeidsplassen ønsker det) skal redegjøre for ​

Redegjørelsen skal inngå i virksomhetens årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Aktivitetsplikten - slik arbeider dere for likestilling
Kartlegge lønn, ufrivillig deltid og kjønnslikestilling
Redegjørelsesplikten - slik redegjør du for arbeidet med likestilling
Sist faglig oppdatert 16. april 2021