Likestilling er at alle mennesker har lik verdi, like muligheter og like rettigheter. For at noe skal være diskriminering i lovens forstand må det ha sammenheng med ett eller flere diskrimineringsgrunnlag. Under kan du lese mer om de ulike grunnlagene, ulike former for diskriminering og hvilke unntak som finnes.

Likestillings og diskrimineringsloven gir arbeidsgivere og offentlige myndigheter plikt til å jobbe for likestilling og hindre diskriminering på grunn av

Arbeidsgivere og offentlige myndigheter skal også jobbe for å forebygge

Offentlige myndigheter har i tillegg plikt til å jobbe mot

Mer om diskrimineringsgrunnlagene
Sist faglig oppdatert 01. februar 2021