Aktivitets- og redegjørelsespliktene skal fremme forebyggende arbeid for likestilling og ikke-diskriminering på arbeidsplassen og i arbeidet til offentlig myndigheter.

Fra 1. januar 2020 har arbeidsgivere og offentlige myndigheter fått en styrket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. På dette nettstedet finner du informasjon om dine plikter som arbeidsgiver og/eller offentlig myndighet, og hvordan du kan følge dem.

Hvorfor skal arbeidsgivere og offentlige myndigheter jobbe med likestilling?
Hvem gjelder aktivitets- og redegjørelsespliktene for?
Hvordan blir aktivitets- og redegjørelsespliktene håndhevet?
Sist faglig oppdatert 07. februar 2021